La Junta de Govern Local dóna llum verda als projectes i a la licitació de la reurbanització de set carrers del Centre Històric, la construcció de la ludoteca i centre maternoinfantil de la Mariola i a un nou edifici públic per a activitats socials i ciberaula als jardins Primer de Maig

URBANISME, MEDI AMBIENT, MOBILITAT I SEGURETAT

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest dimarts els projectes i la licitació de tres obres incloses als Plans de Barris de la Mariola i Centre Històric per un total de 2,1 milions d’euros. En concret es tracta de la reurbanització de set carrers del Centre Històric, la construcció de la ludoteca i centre maternoinfantil de la Mariola i a un nou edifici públic destinat a activitats socials i ciberaula als jardins Primer de Maig, que substitueix l’anomenat “xalet rosa”.

El projecte de reurbanització de set carrers del Centre Històric, que s’emmarca dins del Pla de Barris, té un pressupost de 686.986 € i suposa una aposta més de la Paeria per continuar donant un impuls a les obres del Centre Històric i recuperar espais per als vianants.

La renovació que es durà a terme serà als carrers Panera, Parc, Peralta, Universitat, Gramàtics i plaça dels Gramàtics, que seran vianalitzats, així com el carrer Sant Carles, que serà renovat però que mantindrà el trànsit rodat. En total, l’actuació afecta a més de 4.200 metres quadrats ja que el paviment i les voreres d’aquests carrers estan en mal estat. En aquest sentit, les obres que es duran a terme permetran la seva reforma total, així com la millora de les clavegueres i la xarxa de recollida d’aigües pluvials, la instal•lació de mobiliari urbà, enllumenat públic, enjardinament i renovació de les xarxes de serveis.

La reurbanització dels set carrers se suma a altres que ja s’han fet al Centre Històric, com el carrer Gairoles, Mossèn Amic, Clavell, Múrcia, plaça Aurembiaix d’Urgell, la Costa del Jan, Cotxera i Travessera Cotxera, a més de la senyalització per a vianants en què es destaquen els elements històrics i culturals més importants, i la millora de l’accessibilitat i l’enllumenat en 54 carrers del Centre Històric. Cal destacar també les properes actuacions que la Paeria durà a terme al barri com són la reurbanització de les places de Sant Llorenç i Sant Josep i la reurbanització i l’ampliació de la plaça Cervantes, així com la reforma que es durà a terme a la plaça del Mercat del Pla.

D’altra banda, la Paeria ha aprovat el projecte de la ludoteca i centre maternoinfantil de la Mariola, també en el marc del pla de barris, que s’ubicarà al carrer Onze de Setembre 76 i que tindrà una superfície total construïda de gairebé mil metres quadrats. La ludoteca tindrà una sala que estarà destinada als jocs de 182 metres quadrats i, a més, també comptarà amb magatzem, despatx i lavabos. El centre maternoinfantil tindrà 4 aules per a nadons amb capacitat per a una quarantena de nens de 0 a 2 anys. El centre també comptarà amb una cuina, un menjador i una aula per a la formació de pares. El pressupost de l’obra és d’1.233.806 €.

També en el marc del Pla de Barris de la Mariola la Paeria ha aprovat el projecte per a un nou edifici públic als jardins Primer de Maig amb un pressupost de 178.809,39 €. En concret, s’enderrocarà l’actual edificació coneguda com “Xalet Rosa” i es construirà aquest edifici que constarà d’una sala polivalent destinada a ciberaula i a activitats socials del barri, i que estarà destinat a donar suport social a famílies sense recursos per afrontar la cura dels seus fills, d’edat compresa entre els 3 i els 12 anys. També es compaginaran activitats lúdiques i de lleure amb les de formació complementària fora de l’horari escolar. La configuració lliure i polivalent de l’espai s’adequa també per encabir-hi altres activitats com exposicions, reunions, i activitats per a la gent gran.

L’edifici serà de planta baixa i es dividirà en sala polivalent, que tindrà 132 metres quadrats, es dividirà en tres zones: zona de lectura i manualitats, zona d’informàtica i zona infantil. La divisió de l’espai es farà a través del mobiliari urbà i, d’aquesta manera, es podran modificar els espais segons les necessitats. L’edifici comptarà am els serveis necessaris per al seu funcionament, com lavabos, que estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, amb una superfície de 10 metres quadrats i magatzem, de 9,40 metres quadrats, així com un vestíbul d’entrada de 5,53 metres quadrats. La sala polivalent tindrà vistes al parc i la resta de serveis al carrer de la Mercè.

Urbanització per fer més de 700 habitatges a Secà-Marimunt

La Paeria ha donat el vistiplau al projecte d’urbanització en una de les zones d’expansió de la ciutat com és el del Secà cap al camí de Marimunt on es preveu construir més de 700 habitatges, dels quals un 46 per cent són de protecció pública en les seves diverses modalitats.

L’Ajuntament ha aprovat la modificació puntual del pla parcial a Ciutat Jardí, per tal que es qualifiqui la parcel•la, destinada a habitatges de la Universitat de Lleida com a sistema d’habitatges dotacionals públics i així construir 150 apartaments adreçats a estudiants de la UdL i altres membres d’aquesta comunitat.

Amb aquest acord, l’Ajuntament de Lleida es va comprometre a posar a disposició de la UdL els terrenys amb superfície necessària i adient per permetre la materialització de l’edificació dels habitatges objecte d’aquest acord per un període de 50 anys. La Paeria, per tant, cedirà un solar de 6.071 metres quadrats a la zona d’expansió de Ciutat Jardí, proper a l’Onze de Setembre. Aquesta ubicació ha estat triada per l’Ajuntament de Lleida per la seva proximitat a les escoles d'Agrònoms i d'Infermeria, a la facultat de Medicina i, també, al Rectorat.

La Junta de Govern Local també ha aprovat inicialment el projecte de construcció del col·lector d’aigües residuals domèstiques del barri de Llívia, per un import total de 1.032.692 euros. El projecte se sotmetrà a informació pública 30 dies.


Font