El termini màxim per a presentar les propostes és el 4 de desembre i l’obertura de pliques es farà el 10 del mateix mes

URBANISME I HABITATGE

L’Ajuntament de Lleida, a través de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, ha convocat el concurs d’idees per a construir el nou museu dedicat al planteta Terra al Turó de Gardeny, a l’antiga residència de suboficials. El termini màxim per presentar les propostes és el 4 de desembre i l’obertura de pliques es farà el 10 del mateix mes. El pressupost màxim de l’actuació és de 5,9 milions d’euros, incloent-hi accessos i urbanització. El termini que s’ha estimat per a la redacció del projecte és de 6 mesos.

Aquest nou equipament cultural, que s’emmarca en el Pla de Barris de la Mariola, és fruit de l'acord signat entre entre la Caixa i la Paeria en virtut del qual l'Obra Social "la Caixa" col.labora amb l'Ajuntament per fer l’equipament interior del projecte museístic “Aquí, planeta Terra”, una mostra produïda pel Programa de Medi Ambient de l'entitat adreçada a analitzar les problemàtiques actuals de major actualitat i a sensibilitzar al voltant de la importància de la preservació de la biodiversitat de la Terra, mentre que l’Ajuntament s’encarrega de la construcció de l’equipament i de la urbanització posterior. El museu tindrà una superfície de 2.400 m2, als quals s'hi afegiran espais d'ús públic a l'entorn de l'edifici, com és l’aparcament tant d’autobusos com de cotxes amb una superfície de 1.230 metres quadrats. El futur museu, que també acollirà la seu de la Fundació Joan Oró, comptarà amb elements museístics vinculats al Planeta Terra, el Clima, l'Aigua i l'Agricultura.

Un Museu de referència

El nou museu presentarà exposicions (permanents i temporals), activitats (tallers, conferències, cursos, seminaris, etc. Al nou museu s’aplicarà un mètode museogràfic innovador: la Museologia Total (concebut i aplicat per primera vegada a Cosmocaixa de Barcelona) basat en objectes reals (que ocupen espai) i fenòmens reals (que ocupen temps) en mútua interacció amb altres formes de coneixement (art) i de les noves tecnologies (internet, multimèdia) que donen suport i potencien la realitat.

El plantejament arquitectònic tindrà com a prioritat la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. L’edifici s’ha de dissenyar tenint en compte les condicionants del terreny, minimitzant-hi els impactes tant durant la construcció com en l’explotació de l’edifici. Es tindrà en compte, per tant, la utilització de materials reciclables, màxim aprofitament de l’energia, recollida de l’aigua de pluja, entre altres. A més, l’edifici ha d’assegurar la plena accessibilitat per aquelles persones amb mobilitat reduïda i discapacitats físics, psíquics o sensorials de tots els espais, tant interiors com exteriors.

El museu s’estructurarà en quatre unitats: acollida i serveis (hall, informació, taquilles, acollida de grups, guarda-roba, cafeteria, botiga, primers auxilis i serveis higiènics), exposicions i activitats públiques (exposició temporal, exposició permanent, espai Joan Oró, auditori, espai polivalent i llegat Joan Oró), creació i coordinació (recepció, direcció, gerència, tècnics, Fundació Joan Oró, serveis comuns, serveis higiènics) i logística (estació central, zona de càrrega i descàrrega, magazem, tallers de manteniment, àrees tècniques).


Font