També s’aprovarà el Pla de Millora de l’Estació


URBANISME, MEDI AMBIENT, MOBILITAT I SEGURETAT


Plànol de la passarel·la


Plànol de les carreteres N-II i LL-11

La Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Seguretat debatrà el proper dilluns el projecte i l’inici de licitació de la nova passarel•la peatonal de República del Paraguai i la construcció de tres rotondes a l’antiga N-II amb un pressupost de 6,1 milions d’euros i un termini d’execució de 18 mesos. També debatrà el projecte de millora, arranjaments i repavimentacions dels trams urbans de la N-II i la LL-11 al terme municipal de Lleida, traspassats pel Ministeri de Foment a la Paeria, amb un pressupost de gairebé 1,3 milions d’euros i un termini d’execució d’11 mesos. Està previst que aquests dos projectes s’aprovin al proper ple municipal.

La nova passarel•la unirà el carrer Alcalde Areny, davant del carrer República Paraguai, amb el campus de Cappont. El projecte preveu una passarel•la de formigó de 163 metres de longitud, 5 metres d’amplada i una superfície total de 1.170 m2, amb paviment d’aglomerat asfàltic negre. A més, del cos central del viaducte sortirà un braç complementari metàl•lic de 2,70 metres d’amplada i amb el paviment de fibroplàstic traslúcid que connectarà amb la canalització a l’altura del carrer Jaume II. A més, hi haurà unes rampes d’accés des d’aquest braç fins al carrer i fins a la mateixa canalització. També, un tram petit de la passarel•la, en concret una franja de 22 metres de llarg i quatre centímetres d’ample, serà de vidre transparent, de manera que al caminar es podrà veure el riu. En aquest sentit, a l’accés des d’Alcalde Areny hi haurà una marquesina de benvinguda i a l’altra banda, a Jaume II, s’habilitarà una plataforma per a vianants elevada. A més, comptarà amb mobiliari i enllumenat de disseny, especialment a les baranes

El mateix projecte preveu la construcció de tres rotondes a l’antiga N-II en punts amb una elevada intensitat de trànsit, amb l’objectiu de convertir-la en una via urbana. En concret les rotondes s’ubicaran: una, a l’encreuament de l’antiga N-II amb l’avinguda Miquel Batllori (on està el centre comercial Agustí Mestre); la segona, al carrer Cós-Gayon, que comportarà també l’ampliació de dos metres d’una de les voreres; i la tercera es construirà a l’accés al camí de Rufea des de la N-II, que servirà d’accés a l’Horta, on també es construirà una vorera en un marge i l’ampliació de l’altre.

La Comissió d’Urbanisme també debatrà el projecte de millora dels trams urbans de la xarxa de carreteres de l’Estat al terme municipal de Lleida des que es va fer efectiu el traspàs a la Paeria per part del Ministeri de Foment. El projecte contempla la millora de tres trams de la N-II que passen per la ciutat de Lleida. En concret són, el tram que va des del límit amb Alcarràs fins a la intersecció amb la N-230, el tram des de la intersecció amb la N-230 fins a la LL-11 i el tercer el tram que comprèn l’accés a la Caparrella.

Les actuacions previstes que s’han de realitzar són la millora del paviment i la renovació del ferm, així com la renovació de les voreres i la senyalització. També està prevista la millora del sistema d’enllumenat existent, ja que es reposaran totes les faroles que sigui convenient i també es posaran lluminàries noves i la instal•lació de semàfors.

Aprovació Pla de Millora Urbana de l’Estació

El pla de millora urbana es previst que s’aprovi provisionalment en el proper ple de l’Ajuntament d’aquest mes d’octubre. L’àmbit del pla de l’estació té una superfície de gairebé 14 hectàrees de superfície i un sostre de 150.643 m2 i suposarà una nova centralitat a la ciutat amb edificacions singulars de referència. En aquest àmbit s’estableix uns nous aprofitaments urbanístics incrementant l’ús residencial del conjunt de l’àmbit, en proporció a la nova generació d’espai públic que s’aconsegueix amb el nou cobriment de les vies fins a l’estació que es transformarà en un parc de 18.000 m2. En aquest sentit s’incrementa l’edificabilitat amb un màxim de 681 habitatges (davant dels 472 que hi havia amb l’anterior Pla Especial de l’Estació del 2003), dels quals un 41% (280) seran d’habitatge protegit en les seves diverses modalitats. Tanmateix, el pla de millora urbana també contempla gairebé un 35% d’espais lliures, davant del 21,9% que hi havia en l’anterior Pla de l’Estació, i gairebé un 8 per cent d’equipaments en relació al 3 per cent de l’anterior pla especial. Així mateix, s’incrementen les places d’aparcament i hi haurà un total de 3.000 places.

La nova ordenació aposta per una elevada proporció d’usos terciaris, d’oficines i de comerç (aquest últim incorporant a més la modalitat de centre comercial que preveu el PTSEC de 17.000 m2). És a dir, una mixtura d’usos per garantir la vitalitat i funcionalitat de l’àmbit i es garanteix l’accés al nou parc de 18.000 m2 amb rampes i vies d’accés tant des de la plaça Ramon Berenguer IV i Príncep de Viana com des de Roger de Llúria.


Font