La Paeria aprova un nou col·lector a Gardeny i l’eliminació d’abocaments al Noguerola per 6 milions d’euros


La Junta de Govern Local també ha aprovat la renovació de les xarxes d’aigües de la plaça Cervantes i Rovira Roure

URBANISME, MEDI AMBIENT, MOBILITAT I SEGURETATPlànol EB Balàfia: emplaçament. (503,8 KB)
Plànol de planta de l'EB de Balàfia (291,7 KB)
Façana de l'EB de Balàfia (138,9 KB)
Façana 2 de l'EB de Balàfia (144,5 KB)


La Junta de Govern de l’Ajuntament de Lleida ha aprovat els projectes i la licitació de diverses obres de millora de la xarxa general de clavegueram de la ciutat, destinats a eliminar abocaments d’aigües residuals que ara van a parar al riu Segre, i que sumen una inversió total de 5.907.340 € i que estaran finançats en un 80% pels fons de cohesió de la UE. En concret, es tracta del projecte per eliminar tots els vessaments incontrolats que encara van a parar al riu Noguerola, i per tant al riu Segre, i que es concentren als barris de Ciutat Jardí, Balàfia i l’entorn de Rambla Ferran/Príncep de Viana, amb la construcció d’interceptors i nous col.lectors que recolliran les aigües residuals i les conduiran a la depuradora. En total, aquest projecte contempla la construcció de gairebé 1.500 nous metres de col•lector des de l’Onze de Setembre i fins a la Rambla Ferran, així com tot un seguit d’actuacions per localitzar i interceptar els abocaments incontrolats que es produixen directament al Noguerola en el seu recorregut més urbà, és a dir, entre l’avinguda Marimunt/Onze de Setembre i fins a connectar al riu Segre, a l’alçada de l’avinguda del Segre, en un tram de més de 2 quilòmetres de longitud.

En els darrers anys, la Paeria ha dut a terme diverses actuacions per intentar reconduir abocaments del Noguerola, tot canalitzant i entubant el riu a l’entrada de la Ciutat, a l’Horta, com a diverses urbanitzacions de Ciutat Jardí, o connectar totes les escomeses que no estaven conectades a xarxa en el tram entre la Rambla Ferran i l’avinguda del Segre, aprofitant les obres de remodelació de la plaça Noguerola.

Ara, no obstant, aquest projecte té una major envergadura i pretén acabar amb totes les escomeses que encara no estan connectades a la xarxa i reconduir-les a la depuradora, deixant el Noguerola estrictament com un riu per evacuar aigües pluvials i sobrants de reg, de tal manera que millorarà notablement la qualitat de l’aigua del riu Segre.

La Junta de Govern Local també ha aprovat el projecte i l’inici de licitació de la millora del sistema de clavegueram a la zona de l’avinguda del Segre, Instituts i Gardeny.

El projecte té l’objectiu de solucionar els problemes existents a la xarxa de clavegueram de l’avinguda del Segre, així com projectar l’ampliació de la xarxa de la zona dels Instituts i Gardeny, en previsió del desenvolupament urbanístic previst a la zona. El projecte suposa construir dos nous col•lectors, el de l’avinguda del Segre tindrà una longitud de 320 metres i el de Gardeny de 600 metres. Així, permetrà recollir totes les aigües residuals i pluvials de la zona dels Instituts i del futur creixement del Parc Tecnològic i Agroalimentari de Gardeny.

La Paeria també ha aprovat el projecte de renovació de l’aigua potable i clavegueram a la plaça Cervantes, per un import de 505.527,20 €, així com el projecte de renovació de la xarxa d’agiua de l’avinguda Alcalde Rovira Roure, per un import de 790.919,54 €.

Projecte executiu de la nova escola bressol de Balàfia

La Paeria també ha aprovat el projecte d’execució de l’Escola Bressol de Balàfia. El centre va ser adjudicat el passat mes de juliol a l’empresa Cacsa per un import de 899.337 €.

La nova escola bressol de Balàfia, que s’ubicarà al solar contigu a l’actual llar, entre el carrer Penedès i el carrer Enric Pubill, tindrà una superfície de 637,57 m2, permetrà oferir 74 noves places d’entre 0 i 3 anys. En total hi haurà cinc línies: un mòdul per a 8 infants de 0 a 1 any, amb cambra d’higiene (30 m2), dos mòduls per a 13 infants d’un a dos anys, amb cambra d’higiene (30 m2) i dos mòduls per a 20 infants de dos a tres anys amb cambra de servei (40 m2). A més, l’escola bressol també comptarà amb cuina d’uns 12 m2, un pati de 317,50 m2, una sala polivalent o d’usos múltiples de 30 m2, a més d’un despatx i una cambra higiènica de personal.

L’accés principal de l’escola bressol s’ha projectat al costat del vial de vianants que comunica els carrers de Sabadell i Enric Pubill. L’edifici es composa frontalment al carrer Enric Pubill donada la seva bona orientació. També tots dos edificis comparteixen un mateix porxo d’accés que servirà per a la guarda dels cotxets dels infants.

La composició de l’escola bressol és de planta compacta. Aquesta està organitzada mitjançant un passadís que des del punt d’accés inicial (situat en el tallavent i vestíbul d’entrada) fins a l’extrem oposat (on hi els serveis) és l’accés a les funcions principals, les sales de grups d’infants, a la sala polivalent - menjador en connexió amb la cuina i el magatzem que amb dos tenen un accés independent pel patí, des de el carrer Enric Pubill.

Els quatre espais pedagògics es composen perpendicularment a la nau anterior obtenint il•luminació i accés directe al pati de forma igualitària per a tots. La situació del mòdul higiènic en el punt d’accés de cada espai, amb il•luminació i ventilació mitjançant una lluerna, permet l’entrada de llum natural en el punt més interior de l’espai i una ventilació creuada des de la façana al pati.

FONT