L’actuació als carrers Tempranillo i Perellada se centra en la millora del clavegueram i la pavimentació

URBANISME I HABITATGE


Ja han començat els treballs per a la instal·lació del clavegueram al carrer Tempranillo.

©Hermínia Sirvent

La reurbanització de la via inclou nova pavimentació i una vorera de dos metres d’amplada davant de les piscines.


L’Ajuntament de Lleida ha començat la urbanització del carrer Tempranillo de Raimat. Un cop acabin les obres d’aquest carrer començaran amb el carrer Perellada. Les obres es van adjudicar a l’empresa MiJ Gruas per un import de 389.106,66 €.

El carrer Tempranillo es troba situat entre el recinte de les piscines i el canal auxiliar de Catalunya i Aragó. L’actuació que es du a terme consisteix en construir un nou clavegueram que fins ara no existia. També es pavimenta el carrer i es fa una vorera de dos metres d’amplada per davant de les piscines i de quatre metres aprofitant l’arbrat actual, així com la instal•lació de 26 noves llumeneres. Igualment es preveu la implantació de la senyalització vertical i horitzontal així com elements de mobiliari urbà: fonts de boca, bancs i papereres.

El carrer Perellada, en què s’actuarà un cop estigui enllestida la urbanització del carrer Tempranillo, discorre paral•lel al canal, entre els carrers Tempranillo i l’Estació. Aquest carrer ja disposa de voreres i serveis, per això el projecte preveu completar la pavimentació del mateix i la construcció dels elements superficials d’evacuació de les aigües de pluja.

Font