Bienvenido a ForoMaquinas.com.
 • Login:

Únete al Newsletter:

ForoMaquinas.com

Teixido, S.A. - Empresa de construcción
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
 1. #1
  Fecha de ingreso
  Sep2008
  Ubicación
  Lleida
  Mensajes
  11,063
  Puntos
  175,357
  Nivel
  1
  Entradas de Blog
  4
  Gracias  Thanks Given 
  191
  Gracias  Thanks Received 
  31
  Thanked in
  Agradecido 25 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
  Poder de reputación
  10

  Cool Asistencia técnica de Coordinación de Seguridad y Salud de la obra. Variant Sud de Lleida(C-13)

  Asistencia técnica de Coordinación de Seguridad i Salud de las obras de mejora general. Nueva carretera. Variant sud de Lleida (C-13). Conexión Est. Tramo: Lleida.


  1.- Entidad adjudicadora: Gestió d'Infraestructures S.A.U., empresa pública de la Generalitat de Catalunya.

  2.- Objeto:
  a) Descripción: Asistencia técnica de Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de mejora general. Nueva carretera. Variante sur de Lleida (C -13). Conexión este. Tramo: Lleida. Clave: NL-04151.1.
  c) Lugar de ejecución: SEGRIÀ.
  d) Plazo de ejecución: 33meses

  3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación
  a) Tramitación: ordinaria.
  b) Procedimiento: abierto.

  4.- Presupuesto de licitación: 150.480,00 Euros, IVA del 16 % no incluido.
  Valor estimado del contrato: 150.480,00 Euros, IVA del 16% no incluido.

  5.- Garantía provisional: 3% del importe de licitación.

  6.- Obtención de documentación e información: el pliego de bases y el resto de la documentación por la que se regulará esta licitaciónquedarán expuestos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en las oficinas de:
  a) Entidad: Gestió d'Infraestructures S.A.U.
  b) Domicilio: av. Josep Tarradellas, 20-30, 1a planta.
  c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
  d) Teléfono: 93.444.44.44
  e) Fax: 93.444.44.88

  7.- Requisitos específicos del licitador
  a) .-
  b) Se solicitará la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos previstos en el artículo 130 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público en los términos que figuran en el pliego de bases y la documentación adicional siguiente:
  -En su caso, una declaración sobre grupo empresarial cuando empresas del mismo grupo se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1. del Código de Comercio y concurran en una misma licitación (individualmente o en UTE).
  -En caso que el licitador sea una persona jurídica, las cuentas anuales y el Informe de Gestión del último ejercicio y el correspondiente informe de Auditoría, depositados en el correspondiente Registro Mercantil, o documentación análoga en caso de empresas extranjeras.


  8.- Presentación de ofertas
  a) Fecha límite: 20 de octubre de 2008 a las 13:00 horas.
  b) Documentación a presentar: la exigida en el pliego de bases.
  c) Lugar de presentación: la dirección indicada en el punto 6.
  d) El licitador estará obligado a mantener su oferta durante 4 meses contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.
  e) No se admitirán ofertas variantes.
  También se admitirán las proposiciones presentadas por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.


  9.- Apertura de las ofertas
  Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a las 10:45 horas del día 30 de octubre de 2008.

  13.- La información relativa a la convocatoria del concurso y la documentación asociada al mismo se encuentra disponible en el perfil de GISA (http://www.gisa.cat).  Barcelona, 30 de septiembre de 2008
  Fuente


 2. #2
  Fecha de ingreso
  Sep2008
  Ubicación
  Lleida
  Mensajes
  11,063
  Puntos
  175,357
  Nivel
  1
  Entradas de Blog
  4
  Gracias  Thanks Given 
  191
  Gracias  Thanks Received 
  31
  Thanked in
  Agradecido 25 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
  Poder de reputación
  10

  Cool El DPTOP licita les obres de la variant sud de Lleida per un valor de 50 MEUR

  El DPTOP licita les obres de la variant
  sud de Lleida per un valor de 50 MEUR

  El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui l’anunci de licitació de la variant sud de Lleida per un import de 50 MEUR. El DPTOP obre així la licitació d’aquesta actuació un cop s’han incorporat les mesures ambientals pertinents i s’ha reajustat el seu traçat. Els treballs consistiran en el desdoblament de l’actual variant sud de Lleida i el seu perllongament cap al nord-est fins a connectar amb la LL-11. Es preveu iniciar les obres l’hivern vinent amb un termini d’execució de 33 mesos.

  Anella viària d’alta capacitat

  Per tal de millorar la funcionalitat de la variant sud de Lleida, conclosa l’any 2003, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques està impulsant el seu perllongament en forma d’autovia fins a la LL-11, per tal de tancar una anella viària d’alta capacitat al voltant de Lleida, esquema que està recollit al Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya.El transit previst per a la variant sud de Lleida un cop es posi en servei es calcula que serà d’uns 14.000 vehicles/dia.

  Ara, un cop completada la redacció del projecte constructiu, amb la incorporació de les mesures ambientals incloses en la Declaració d’Impacte Ambiental, es liciten les obres. Aquestes mesures ambientals, han fet ajustar el traçat de la variant per tal de no afectar una Zona d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA). D’aquesta manera, el DPTOP preveu adjudicar les obres durant la propera tardor per tal d’iniciar-les l’hivern vinent, amb un termini de 33 mesos. Aquesta actuació comportarà una inversió estimada en 50 MEUR .

  Pel que fa a la connexió cap a l’oest, el DPTOP està treballant en els estudis corresponents, tot buscant el màxim consens amb el territori.

  El traçat

  La variant sud de Lleida perllongada cap a l’est tindrà 5,7 quilòmetres de longitud. El desdoblament es durà a terme a partir de la calçada actual. Pel que fa al traçat del perllongament de la variant, es poden distingir dos trams:


  • Variant sud (carretera C-13) - CIM Lleida:en aquest primer tram, d’1,9 km , es preveu un enllaç direccional inicial amb la C-13 (de continuïtat de la C-13 cap al seu antic recorregut i de connexió cap al nou tram de la variant sud) i un enllaç amb l’N-240 format per una rotonda a diferent nivell, sota el tronc de l’autovia. També s’inclou la formació de calçades laterals entre l’enllaç amb l’N-240 i l’accés a la CIM Lleida. A la zona de la CIM, es construirà un pas inferior per a connectar-la des de les calçades laterals.  • CIM Lleida – LL-11: en aquest tram, d’1,8 km, es desenvoluparà l’opció més separada del nucli urbà que es va presentar a informació pública. A l’entorn de la CIM, a partir de les mesures indicades a la DIA, s’ha apropat el tronc central 25 metres al centre logístic. En aquest tram, la futura autovia farà de separació entre la zona urbanitzada de la CIM i la ZEPA de Torre-ribera. D’altra banda, el traçat també s’ha acostat cap al límit de l’ampliació d’aquesta ZEPA uns 120 metres en el seu punt màxim, respecte del traçat presentat a informació pública. Es preveu la connexió amb la LL-11. A partir d’aquí, el tram de connexió amb l’A-2 s’ha de definir conjuntament amb el Ministeri de Foment per tal de garantir la seva compatibilitat amb el desdoblament de la N-240 entre Montblanc i Lleida del que actualment s’està redactant l’estudi informatiu.
  Font


 3. #3
  Fecha de ingreso
  Sep2008
  Ubicación
  Lleida
  Mensajes
  11,063
  Puntos
  175,357
  Nivel
  1
  Entradas de Blog
  4
  Gracias  Thanks Given 
  191
  Gracias  Thanks Received 
  31
  Thanked in
  Agradecido 25 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
  Poder de reputación
  10

  Cool Assistència tècnica de control de qualitat de les obres de millora general. Variant sud de Lleida (C-13)

  Assistència tècnica de control de qualitat de les obres de millora general. Nova carretera. Variant sud de Lleida (C-13). Connexió est. Tram: Lleida. Clau: NL-04151.1


  ANUNCIO
  por el que se hace pública la licitación de un contrato.

  1.- Entidad adjudicadora: Gestió d'Infraestructures S.A.U., empresa pública de la Generalitat de Catalunya.

  2.- Objeto:
  a) Descripción: Asistencia técnica de control de calidad de las obras de mejora general. Nueva carretera. Variante sur de Lleida (C-13). Conexión es te. Tramo: Lleida. Clave: NL-04151.1.
  c) Lugar de ejecución: SEGRIÀ.
  d) Plazo de ejecución: 33meses

  3.- Tramitación y procedimiento de adjudicación
  a) Tramitación: ordinaria.
  b) Procedimiento: abierto.

  4.- Presupuesto de licitación: 862.096,16 Euros, IVA del 16 % no incluido.
  Valor estimado del contrato: 862.096,16 Euros, IVA del 16% no incluido.

  5.- Garantía provisional: 3% del importe de licitación.

  6.- Obtención de documentación e información: el pliego de bases y el resto de la documentación por la que se regulará esta licitaciónquedarán expuestos durante el plazo de presentación de las ofertas, entre las 9 horas y las 13 horas de los días laborables en las oficinas de:
  a) Entidad: Gestió d'Infraestructures S.A.U.
  b) Domicilio: av. Josep Tarradellas, 20-30, 1a planta.
  c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
  d) Teléfono: 93.444.44.44
  e) Fax: 93.444.44.88

  7.- Requisitos específicos del licitador
  a) .-
  b) Se solicitará la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos previstos en el artículo 130 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público en los términos que figuran en el pliego de bases y la documentación adicional siguiente:
  -En su caso, una declaración sobre grupo empresarial cuando empresas del mismo grupo se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1. del Código de Comercio y concurran en una misma licitación (individualmente o en UTE).
  -En caso que el licitador sea una persona jurídica, las cuentas anuales y el Informe de Gestión del último ejercicio y el correspondiente informe de Auditoría, depositados en el correspondiente Registro Mercantil, o documentación análoga en caso de empresas extranjeras.

  8.- Presentación de ofertas
  a) Fecha límite: 24 de noviembre de 2008 a las 13:00 horas.
  b) Documentación a presentar: la exigida en el pliego de bases.
  c) Lugar de presentación: la dirección indicada en el punto 6.
  d) El licitador estará obligado a mantener su oferta durante 4 meses contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.
  e) No se admitirán ofertas variantes.


  También se admitirán las proposiciones presentadas por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego de bases.


  9.- Apertura de las ofertas
  Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6 a las 10:00 horas del día 4 de diciembre de 2008.

  10.- Otras informaciones
  Los criterios de adjudicación y su ponderación se encuentran detallados en el pliego de bases.

  1 Oferta económica
  0 - 50 puntos
  2 Oferta técnica
  0 - 50 puntos
  2.1 Valor técnico de la oferta
  0 - 20 puntos
  2.2 Plan de aseguramiento de la calidad del servicio
  0 - 15 puntos
  2.3 Garantia de cumplimiento de la propuesta
  0 - 15 puntos

  11.- Los gastos del anuncio serán a cargo del adjudicatario del contrato.

  12.- Fecha de envío al D.O.U.E.: 1 de octubre de 2008

  13.- La información relativa a la convocatoria de la licitación y la documentación asociada al mismo se encuentra disponible en el perfil de GISA(http://www.gisa.cat).
  Barcelona, 1 de octubre de 2008
  Mas Información


 4. #4
  Fecha de ingreso
  Sep2008
  Ubicación
  Lleida
  Mensajes
  11,063
  Puntos
  175,357
  Nivel
  1
  Entradas de Blog
  4
  Gracias  Thanks Given 
  191
  Gracias  Thanks Received 
  31
  Thanked in
  Agradecido 25 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
  Poder de reputación
  10

  Cool Alertan de que uno de los trazados de la Variant Sud partirá la huerta de Lleida

  Lleida - Redacción 2008-12-17


  La Plataforma Protegim l’Horta de Lleida alertó ayer de que uno de los trazados del tramo oeste de la Variant Sud, que según el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, saldrá a exposición pública entre finales de año y principios de 2009, parte la huerta de Lleida por el medio y “provoca su degradación”.

  Adrià Drago, de la Plataforma Protegim l’Horta, dijo que a través de una asamblea vecinal se enteraron de que el DPTOP propondrá dos trazados para el tramo oeste de la Variant Sud, una infraestructura que conectará el nudo de la autopista con la zona del Camí de Montagut. El primero recoge las aportaciones realizadas en sud día por la entidad y ratificadas por el pleno de la Paeria en el sentido de aprovechar las infraestructuras existentes con el objetivo de minimizar el imipacto sobre el terreno. Pero el segundo, según la plataforma, trocea la huerta de Lleida. Desde el DPTOP se confirmó que el trazado saldrá a exposición pública entre finales de año y principios de 2009, aunque no confirmaron el recorrido de ambos trazados hasta que el proyecto no salga a exposición pública.
  Adrià Drago alertó de que si el proyecto sale a exposición pública a finales de año sólo tendrán 15 días para presentar alegaciones, lo que en periodo vacacional limitará totalmente la capacidad de reacción de la entidad para informar a los vecinos de l’horta y plantear modificaciones al proyecto. Paralelamente, Drago también dijo que tenían pactada una reunión sobre el tema con el Secretari de Mobilitat para el 13 de enero y lamentó que el trazado se haga público antes de mantener este encuentro con la administración. La Plataforma Protegim l’Horta argumenta que defiende la construcción de la variante, aunque reitera que el trazado no afecte al “frágil equilibrio” de la huerta de Lleida.
  El pleno de la Paeria aprobó en el año 2006 una moción en la que se pedía a Obres Públiques el estudio de dos nuevas propuestas de trazado que minimizaran el impacto ambiental y que optimizaran las infraestructuras ya existentes para este tramo de la variante. La moción también reivindicaba el valor de l’Horta como “gran pulmón verde de la ciudad” y destacaba el patrimonio ambiental, social, económico y cultural que supone esta zona de Lleida.

  Fuente

  Si encuentras un link roto, o no puedes ver un video, Por favor, comunicalo, es muy importante. Gracias


 5. #5
  Fecha de ingreso
  Sep2008
  Ubicación
  Lleida
  Mensajes
  11,063
  Puntos
  175,357
  Nivel
  1
  Entradas de Blog
  4
  Gracias  Thanks Given 
  191
  Gracias  Thanks Received 
  31
  Thanked in
  Agradecido 25 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
  Poder de reputación
  10

  Cool La Paeria celebra l'impuls a la culminació de la variant sud de Lleida

  Data de publicació: 19/12/2008
  EL Govern català treu a informació pública les tres propostes de traçat per a la connexió oest de la variant i recomana l'opció que recull les esmenes de la Paeria que minimitzen l'afectació sobre l'Horta

  URBANISME, MEDI AMBIENT, MOBILITAT I SEGURETAT  ARXIU DE SO on Ros destaca la minimització de l'afectació sobre l'Horta que aporten les esmenes presentades per la Paeria a les propostes de traçat (725,3 KB)


  L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha valorat molt positivament que el Govern català hagi tret a informació pública l'estudi d'impacte ambiental de la connexió oest de la variant sud: l'estudi, que inclou les tres propostes de traçat, "recomana la proposta que inclou les esmenes presentades per la Paeria i que minimitzen l'afectació sobre l'Horta", segons ha valorat el paer en cap (adjuntem ARXIU DE SO). Ros ha subratllat que "fruit de les esmenes presentades per la Paeria hem aconseguit passar d'una afectació inical sobre deu cases de l'Horta a una afectació parcial només sobre sis cases i, alhora, la proposta inclou un viaducte que, tot i encarir l'obra, disminueix l'afectació sobre el territori. Ros ha afegit que "és important per a Lleida tenir culminada la variant sud".

  Tal com ha informat el Departament de Política Territorial i obres Públiques (DPTOP), els estudis que publica avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) proposen un nou traçat que permet minimitzar l’afectació en els terrenys de l’Horta, així com en les cases existents al camí de Rufea. La construcció d’aquest tram, de 9 quilòmetres, comportarà una inversió estimada en 179,5 MEUR. El DPTOP ha impulsat el desdoblament i perllongament de la variant sud de Lleida, per tal de millorar-ne la funcionalitat, connectar-la amb l’autovia A-2 i tancar una anella viària d’alta capacitat al voltant de Lleida.

  El DPTOP va sotmetre a informació pública els dos trams del perllongament de la variant, cap a l’est i cap a l’oest. Arran de les propostes rebudes des del territori durant aquest procés, s’ha redactat un nou estudi específic per al tram oest. En paral·lel, s’ha impulsat la programació de les obres del tram est, adjudicades recentment per un valor de 38,5 MEUR.

  El tram oest les propostes del qual han sortit avui a informació pública, comença, en concret, abans de l’actual enllaç de la variant amb la C-230a, i finalitza a l’A-2, a l’oest del nucli urbà de Lleida.

  Font

  Si encuentras un link roto, o no puedes ver un video, Por favor, comunicalo, es muy importante. Gracias


 6. #6
  Fecha de ingreso
  Sep2008
  Ubicación
  Lleida
  Mensajes
  11,063
  Puntos
  175,357
  Nivel
  1
  Entradas de Blog
  4
  Gracias  Thanks Given 
  191
  Gracias  Thanks Received 
  31
  Thanked in
  Agradecido 25 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
  Poder de reputación
  10

  Cool El traçat de la variant sud obliga a traslladar el restaurant Carballeira

  És una de les sis edificacions afectades pel recorregut proposat

  El restaurant marisqueria Carballeira, ubicat al costat de la carretera de Saragossa, és una de les edificacions que resulten afectades pel traçat proposat per la Generalitat per a la prolongació de la variant sud. Si prospera la proposta, serà expropiat, de manera que els seus propietaris ja han iniciat la recerca d'algun local al centre de la ciutat per mantindre obert el restaurant, que és un dels més prestigiosos de Lleida.  Imatge del restaurant Carballeira, ubicat a peu de la carretera de Saragossa i afectat per la variant sud.
  ITMAR FABREGAT  E.H. | Lleida


  El traçat proposat per la Generalitat per prolongar la variant sud cap a la A-2 afecta sis edificacions, a més de nombrosos terrenys agrícoles. Un dels immobles és el restaurant marisqueria Carballeira, ubicat al costat de la carretera de Saragossa, concretament al quilòmetre 457, just a la zona en què creuarà l'enllaç amb la prolongació de la variant sud.
  Per la seua part, el propietari, Ángel Rodríguez, va explicar que si s'aprova definitivament aquest traçat es veuran obligats a traslladar-se, tot i que no els preocupa. "Estem bé aquí, però també tenim problemes perquè fa temps que volem fer obres i no podem aconseguir llicència", va explicar.

  Els responsables del restaurant ja fa temps que busquen possibles emplaçaments per canviar d'ubicació el restaurant, tot i que Rodríguez va explicar que no serà fins que el traçat i la consegüent expropiació siguin definitius que faran el pas. "El que no volem és tindre dos locals oberts. El nou haurà de tindre fàcil accés i aparcament, perquè tenim molta clientela que ve de fora", va explicar Rodríguez. Una de les zones possibles i més atractives per ubicar el nou restaurant podria ser l'entorn de la Llotja, a l'avinguda de Tortosa.

  S'ha de recordar que el restaurant Carballeira, famós per la seua cuina del marisc i també reconegut per les seues postres, és un dels més coneguts i valorats de Lleida. De fet, durant diversos anys va ser l'únic restaurant de la capital que comptava amb una estrella de la prestigiosa Guia Michelin, però la va perdre el 2007.  Font
  Si encuentras un link roto, o no puedes ver un video, Por favor, comunicalo, es muy importante. Gracias


 7. #7
  Fecha de ingreso
  Sep2008
  Ubicación
  Lleida
  Mensajes
  11,063
  Puntos
  175,357
  Nivel
  1
  Entradas de Blog
  4
  Gracias  Thanks Given 
  191
  Gracias  Thanks Received 
  31
  Thanked in
  Agradecido 25 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
  Poder de reputación
  10

  Cool Variant Sud Lleida

  Abro este hilo para poner todas las noticias de la Variant sud.
  Si encuentras un link roto, o no puedes ver un video, Por favor, comunicalo, es muy importante. Gracias


 8. #8
  Fecha de ingreso
  Sep2008
  Ubicación
  Lleida
  Mensajes
  11,063
  Puntos
  175,357
  Nivel
  1
  Entradas de Blog
  4
  Gracias  Thanks Given 
  191
  Gracias  Thanks Received 
  31
  Thanked in
  Agradecido 25 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
  Poder de reputación
  10

  Cool Respuesta: Variant Sud Lleida

  El DPTOP sotmet a informació pública el
  tram oest del perllongament de la variant
  sud de Lleida
  Nos han cambiado Artesa de Lleida por Artesa de Segre, jejeje
  Si encuentras un link roto, o no puedes ver un video, Por favor, comunicalo, es muy importante. Gracias


 9. #9
  Fecha de ingreso
  Oct2008
  Ubicación
  Torredembarra
  Mensajes
  177
  Puntos
  5,327
  Nivel
  1
  Gracias  Thanks Given 
  0
  Gracias  Thanks Received 
  0
  Thanked in
  Agradecido 0 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
  Poder de reputación
  564

  Predeterminado Respuesta: Variant Sud Lleida

  empieza alli en la rotonda antes de llegar al poligono del segre?'

 10. #10
  Fecha de ingreso
  Sep2008
  Ubicación
  Lleida
  Mensajes
  11,063
  Puntos
  175,357
  Nivel
  1
  Entradas de Blog
  4
  Gracias  Thanks Given 
  191
  Gracias  Thanks Received 
  31
  Thanked in
  Agradecido 25 Veces en [ARG:2 UNDEFINED] Posts
  Poder de reputación
  10

  Predeterminado Respuesta: Variant Sud Lleida

  No, empezara en la autovia a-2 a la altura de Els Alamus, mas o menos, y terminara un poco mas alla de lo que era la wuarderfull, o el rodi de la carretera de Zaragoza.
  Si encuentras un link roto, o no puedes ver un video, Por favor, comunicalo, es muy importante. Gracias


Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo

Temas similares

 1. Respuestas: 27
  Último mensaje: 16-10-2013, 00:20
 2. De lleida a l'espai
  Por Ramon en el foro Aeropuertos
  Respuestas: 0
  Último mensaje: 19-01-2009, 22:34
 3. Respuestas: 0
  Último mensaje: 06-11-2008, 00:04
 4. Lleida alça el vol
  Por Ramon en el foro Aeropuertos
  Respuestas: 0
  Último mensaje: 04-11-2008, 16:31
 5. Respuestas: 0
  Último mensaje: 22-10-2008, 17:47

Etiquetas para este tema

Permisos de publicación

 • No puedes crear nuevos temas
 • No puedes responder temas
 • No puedes subir archivos adjuntos
 • No puedes editar tus mensajes
 •  
Back to top