La Junta de Govern Local dna llum verda als projectes i a la licitaci de la reurbanitzaci de set carrers del Centre Histric, la construcci de la ludoteca i centre maternoinfantil de la Mariola i a un nou edifici pblic per a activitats socials i ciberaula als jardins Primer de Maig

URBANISME, MEDI AMBIENT, MOBILITAT I SEGURETAT

La Junta de Govern Local de lAjuntament de Lleida ha aprovat aquest dimarts els projectes i la licitaci de tres obres incloses als Plans de Barris de la Mariola i Centre Histric per un total de 2,1 milions deuros. En concret es tracta de la reurbanitzaci de set carrers del Centre Histric, la construcci de la ludoteca i centre maternoinfantil de la Mariola i a un nou edifici pblic destinat a activitats socials i ciberaula als jardins Primer de Maig, que substitueix lanomenat xalet rosa.

El projecte de reurbanitzaci de set carrers del Centre Histric, que semmarca dins del Pla de Barris, t un pressupost de 686.986 i suposa una aposta ms de la Paeria per continuar donant un impuls a les obres del Centre Histric i recuperar espais per als vianants.

La renovaci que es dur a terme ser als carrers Panera, Parc, Peralta, Universitat, Gramtics i plaa dels Gramtics, que seran vianalitzats, aix com el carrer Sant Carles, que ser renovat per que mantindr el trnsit rodat. En total, lactuaci afecta a ms de 4.200 metres quadrats ja que el paviment i les voreres daquests carrers estan en mal estat. En aquest sentit, les obres que es duran a terme permetran la seva reforma total, aix com la millora de les clavegueres i la xarxa de recollida daiges pluvials, la installaci de mobiliari urb, enllumenat pblic, enjardinament i renovaci de les xarxes de serveis.

La reurbanitzaci dels set carrers se suma a altres que ja shan fet al Centre Histric, com el carrer Gairoles, Mossn Amic, Clavell, Mrcia, plaa Aurembiaix dUrgell, la Costa del Jan, Cotxera i Travessera Cotxera, a ms de la senyalitzaci per a vianants en qu es destaquen els elements histrics i culturals ms importants, i la millora de laccessibilitat i lenllumenat en 54 carrers del Centre Histric. Cal destacar tamb les properes actuacions que la Paeria dur a terme al barri com sn la reurbanitzaci de les places de Sant Lloren i Sant Josep i la reurbanitzaci i lampliaci de la plaa Cervantes, aix com la reforma que es dur a terme a la plaa del Mercat del Pla.

Daltra banda, la Paeria ha aprovat el projecte de la ludoteca i centre maternoinfantil de la Mariola, tamb en el marc del pla de barris, que subicar al carrer Onze de Setembre 76 i que tindr una superfcie total construda de gaireb mil metres quadrats. La ludoteca tindr una sala que estar destinada als jocs de 182 metres quadrats i, a ms, tamb comptar amb magatzem, despatx i lavabos. El centre maternoinfantil tindr 4 aules per a nadons amb capacitat per a una quarantena de nens de 0 a 2 anys. El centre tamb comptar amb una cuina, un menjador i una aula per a la formaci de pares. El pressupost de lobra s d1.233.806 .

Tamb en el marc del Pla de Barris de la Mariola la Paeria ha aprovat el projecte per a un nou edifici pblic als jardins Primer de Maig amb un pressupost de 178.809,39 . En concret, senderrocar lactual edificaci coneguda com Xalet Rosa i es construir aquest edifici que constar duna sala polivalent destinada a ciberaula i a activitats socials del barri, i que estar destinat a donar suport social a famlies sense recursos per afrontar la cura dels seus fills, dedat compresa entre els 3 i els 12 anys. Tamb es compaginaran activitats ldiques i de lleure amb les de formaci complementria fora de lhorari escolar. La configuraci lliure i polivalent de lespai sadequa tamb per encabir-hi altres activitats com exposicions, reunions, i activitats per a la gent gran.

Ledifici ser de planta baixa i es dividir en sala polivalent, que tindr 132 metres quadrats, es dividir en tres zones: zona de lectura i manualitats, zona dinformtica i zona infantil. La divisi de lespai es far a travs del mobiliari urb i, daquesta manera, es podran modificar els espais segons les necessitats. Ledifici comptar am els serveis necessaris per al seu funcionament, com lavabos, que estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduda, amb una superfcie de 10 metres quadrats i magatzem, de 9,40 metres quadrats, aix com un vestbul dentrada de 5,53 metres quadrats. La sala polivalent tindr vistes al parc i la resta de serveis al carrer de la Merc.

Urbanitzaci per fer ms de 700 habitatges a Sec-Marimunt

La Paeria ha donat el vistiplau al projecte durbanitzaci en una de les zones dexpansi de la ciutat com s el del Sec cap al cam de Marimunt on es preveu construir ms de 700 habitatges, dels quals un 46 per cent sn de protecci pblica en les seves diverses modalitats.

LAjuntament ha aprovat la modificaci puntual del pla parcial a Ciutat Jard, per tal que es qualifiqui la parcella, destinada a habitatges de la Universitat de Lleida com a sistema dhabitatges dotacionals pblics i aix construir 150 apartaments adreats a estudiants de la UdL i altres membres daquesta comunitat.

Amb aquest acord, lAjuntament de Lleida es va comprometre a posar a disposici de la UdL els terrenys amb superfcie necessria i adient per permetre la materialitzaci de ledificaci dels habitatges objecte daquest acord per un perode de 50 anys. La Paeria, per tant, cedir un solar de 6.071 metres quadrats a la zona dexpansi de Ciutat Jard, proper a lOnze de Setembre. Aquesta ubicaci ha estat triada per lAjuntament de Lleida per la seva proximitat a les escoles d'Agrnoms i d'Infermeria, a la facultat de Medicina i, tamb, al Rectorat.

La Junta de Govern Local tamb ha aprovat inicialment el projecte de construcci del collector daiges residuals domstiques del barri de Llvia, per un import total de 1.032.692 euros. El projecte se sotmetr a informaci pblica 30 dies.


Font