Data de publicaci: 14/2/2009
Aquest sistema s innovador i sutilitzar per primera vegada a Lleida aquest diumenge 15 de febrer

URBANISME, MEDI AMBIENT, MOBILITAT I SEGURETAT

Aquest diumenge 15 de febrer, lAjuntament de Lleida, a travs de lempresa concessionria iges de Lleida, realitzar els treballs de reparaci dun collector daiges residuals situat a la Plaa de la Paeria, al centre histric de la ciutat. Aquests treballs es faran amb un nou sistema de reparaci que consisteix en la installaci duna canonada dintre duna altra, com a revestiment per a la restauraci de la integritat estructural i leliminaci de filtracions.

Es rehabilitaran un total de 35 metres dun collector en forma dovoide de 750 x 500 mm i tres pous de registre. Durant els treballs ser necessari desviar un cabal de 100 m3/h mitjanant un bombament.

Per aquest innovador sistema de reparaci (encamisat amb una mnega autoportant) far possible lexecuci daquests treballs sense necessitat de demolir el paviment i sense obrir rases. Amb aquest sistema no es realitzen soldadures ni unions a les canonades, i creen una superfcie interna llisa i contnua que contribuir a augmentar la capacitat de flux de la xarxa A ms, grcies a la utilitzaci de mtodes robotitzats, sacabar la installaci aquest mateix diumenge, minimitzant encara ms les possibles molsties als vens.

Font La Paeria